Docker and Kubernetes for Developers @ Anglebrackets

Dagens sidste session har Docker og Kubernetes på programmet. Det er Dan Wahlin som præsenterer. Jeg har hørt Dan et par gange før, i forbindelse med andre konferencer og han kan altså sit kram, mens han samtidig er rigtig dygtig til at formidle det.

Udfordringer:

  • Get developers up and running fast and easily
  • Number of moving parts increases (databases, logging, caches, search, web …)
  • Ensuring that all environments (development, test, pre-prod, prod) are aligned and consistent to reduce errors

“Docker Image is like a class. Docker Container is like an instance of that class.”

I sin første demo, viser Dan hvordan han hiver NGINX (reverse proxy – static files – https://nginx.org/) docker imaget ned fra Docker Hub’en og starter en container op.

DockerFile er en tekstfil som definerer egne Docker Images som kan bygges og deployes til et registry. Til VSCode findes en extension “Docker” som gør det nemt at bygge fra en DockerFile.

Docker Compose er en YAML fil, som giver mulighed for at orchestrere og samle byggeprocessen af samtlige af de Docker Images, man har brug for til sin løsning. Det er her man kan gå fra 0 til 100 i opsætningen af sit komplette udviklingsmiljø, på meget kort tid. Imponerende.

Afslutningsvis kom Dan ind på Kubernetes, som bl.a. kan bruges til at overvåge container og skalere dem ud med load-balancing – med zero down-time inkl. automatisering af f.eks. rollbacks.

Endnu engang skuffede Dan bestemt ikke. 5/5.

Categories: AngleBrackets2019

Tagged as: ,

Skriv et svar