Husk disse fem ting når I laver digital strategi

For at kunne udforme en velgennemtænkt og eksekverbar digital strategi, er der en række afgørende elementer, I skal tage højde for.

Digital strategi med organisationens opbakning
Når I indleder arbejdet med jeres digitale strategi, er det første og meget afgørende skridt at sætte det rigtige team. Det er alfa og omega at have opbakning fra topledelsen, og her gælder det om at have argumenterne på plads fra begyndelsen, så topledelsen bakker op om den digitale retning.

Samtidig er det klogt at inddrage virksomhedens ildsjæle, som kan være med til at drive processen fremad og skabe begejstring i hele organisationen undervejs.

Endelig er det vigtigt at sikre, at ”digital strategi-gruppen” har repræsentanter fra flest mulige afdelinger i virksomheden. På den måde kan I sikre, at jeres nye digitale strategi tager højde for alle aspekter af jeres værdikæde, og at alle udfordringer og potentialer kommer frem i lyset. Derfor anbefaler vi, at gruppen har repræsentanter fra eksempelvis e-handel, salg, marketing, indkøb, kundeservice og it. Det er vigtigt, at de valgte repræsentanter reelt har tid til at deltage i strategiarbejdet, så de ikke risikerer at blive et benspænd for processen. Det er også afgørende, at I vil kunne mødes jævnligt, både mens strategien udformes, og når I skal følge op på eksekveringen af den.

Skaf viden fra kunder, medarbejdere og branchen
Jeres digitale strategi skal baseres på konkret viden. Derfor anbefaler vi altid, at I tager jer tid til at lytte til jeres kunder og afdække, hvad de har brug for, hvordan de agerer, og på hvilke områder I kan gøre mere for dem. Deres ønsker og adfærd er den fornemste rettesnor for jeres fremtidige strategiske tiltag.

Også internt er der megen viden at hente ved at lade jeres medarbejdere sætte ord på, hvor de møder udfordringer i hverdagen, og hvor de ser optimeringspotentiale. Det gælder alle afdelinger lige fra indkøb til design og konstruktører m.v. Her er det afgørende at skabe trygge rammer, hvor medarbejderne tør tage bladet fra munden og melde rent ud. Ved på denne måde at gennemgå jeres værdikæde i detaljer vil I kunne se, hvor den kan optimeres. Eksperimentér også med hvad der ville ske hvis I ændrede et led i kæden – kunne det måske skabe mere værdi?

Derudover bør I lytte til markedet og se, hvilke tendenser der hersker netop nu. Viden om hvilke teknologier, der er på vej, eller hvilke tiltag konkurrenterne barsler med, er værdifuldt input til, hvordan I selv skal prioritere.

For at få flest mulige udefrakommende input til jeres proces foreslår vi også, at I tager på konferencer og kurser eller deltager i netværksmøder sammen som gruppe. Ud over at give jer fornyet inspiration er det med til at sikre fælles fodslag og sammentømre jer som team.

Et digitalt roadmap kan sikre eksekvering
Et roadmap er et stærkt redskab til at sikre eksekvering af jeres digitale strategi. Roadmappet giver overblik over jeres indsatsområder og skitserer, hvor I skal tage fat og hvornår. Med roadmappet som pejlemærke bliver det nemmere at eksekvere – og nemmere at følge op undervejs i processen.

Roadmappet dækker typisk et halvt år ad gangen. Det gør det overskueligt, og alle kan se, hvad målet er, og hvad I kan opnå på det halve år, hvis I følger planen for eksekvering. Det er motiverende – og effektivt.

Skab et digitalt mindset hos medarbejderne
Forandringer i måden at gøre tingene på kan nemt skabe modstand internt. Derfor er det uhyre vigtigt, at I får afstemt og formidlet den digitale strategi for hele virksomheden, så alle ved, hvorfor strategien er af det gode. Indholdet af en digital strategi handler ofte om at optimere arbejdsgange, tilbyde bedre kundeservice og flytte virksomheden som et samlet hele – noget som de fleste ville kunne se fordelen ved, når blot de får det formidlet på en god måde og på det rette tidspunkt.

Samtidig skal I sikre, at alle praktiske forhindringer er ryddet af vejen, så alle kan trække i samme retning. Målet er at undgå kanalkonflikter, hvor eksempelvis et sælgerteam føler modstand over for jeres nye webshop, fordi de frygter, at onlinesalget stjæler fra deres bid af kagen.

Hvad koster det at eksekvere en digital strategi?
Undervejs i arbejdet med at udforme jeres digitale strategi er det vigtigt, at I tager stilling til, hvordan I kan skabe rammerne for den efterfølgende eksekvering. Det indbefatter, at I sikrer de fornødne ressourcer til at eksekvere strategien ved måske at ansatte mere personale, efteruddanne jeres medarbejdere eller omprioritere deres opgaver, så der frigives tid til de nye indsatsområder.

Også økonomisk er det vigtigt, at I er bevidste om at gøre det helt og ikke halvt. Det kræver en investering at flytte jer som virksomhed, og hvis I vil i mål med jeres digitale strategi, er I nødt til at afsætte midler til eksempelvis nye systemer, integration eller nye digitale løsninger. Lav gerne en business case for hvert enkelt indsatsområde, så I ved, hvad hver indsats kræver.

Categories: E-handel

Tagged as: ,

Skriv et svar