Test med en blind bruger: 3 gode erfaringer til næste gang

For et par uger siden fik jeg muligheden for at teste en af vores kunders online løsning med en blind testdeltager.

I forbindelse med en undersøgelse af løsningens handikaptilgængelighed, stod det klart, at jeg på ingen måde selv kunne teste løsningen ved brug af skærmoplæsningssoftware, da jeg ikke kan sætte mig i den blindes sted og vide, hvad det lige nøjagtig er, der sikrer den gode brugeroplevelse. Derfor endte jeg med at finde en blind testdeltager, lad os kalde hende Majbrit.

Testscenarierne var på plads fra en allerede afholdt brugervenlighedstest af løsningen, men hvordan er det nu lige man tester med en blind?

Jeg planlagde et indledende interview om Majbrits generelle brug af internettet og planlagde også, at hun kunne vise et af de sites hun anvender til dagligt. Derved kunne jeg nå at lære lidt om hendes interaktion og software, inden selve testen af løsningen.

Så jeg tog på besøg hos Majbrit, spændt på om jeg mon ville tage derfra med en forhåbentlig velfungerende og tilgængelig løsning, men også nogle erfaringer rigere i forhold til brugervenlighedstests. Og det gjorde jeg heldigvis!

Der er særligt tre erfaringer, som kan bidrage til fremtidige tests med blinde testdeltagere:

1.    Undgå at læse URL’er og testinformationer op.

Hvis informationer, som brugeren skal anvende under testen, læses op, er der stor sandsynlighed for, at der opstår stavefejl og det giver en unødvendig træg start på testen. Samtidig virker det unaturligt at skulle læse informationerne op, bogstav for bogstav. Løsningen kan være at sende testinformationerne til brugeren på en mail ved testens start eller på anden måde lade brugeren få oplysningerne digitalt. Til større tests med flere brugere kan det overvejes at få skrevet informationerne med blindskrift, så brugeren selv kan læse informationerne.

2.    Lad brugeren tilgå sider og læse dem helt igennem, inden du stiller yderligere opgaver eller spørgsmål.

Majbrit dannede sig et overblik over siden og dens indhold ved at tabbe sig gennem hele siden inden hun begyndte at anvende den. Det er den blinde brugers mulighed for at skabe sig et overblik over siden og det er centralt for den videre interaktion. Samtidig virker det forvirrende at begynde at tale ind over skærmoplæsningen, som går i gang så snart siden tilgås.

Derfor er det vigtigt at planlægge testen sådan, at forklaringer og opgaver enten gives før siden tilgås eller efter brugeren har tabbet sig gennem siden. Dette betyder, også at der skal lægges noget ekstra tid ind mellem hver opgave.

Så hav god tid, og husk at brugeren ikke både kan koncentrere sig om skærmoplæsningen, og at du taler på en gang.

3.    Lad brugeren teste på sin egen computer eller enhed, hvis det er muligt.

Det kan være givtigt og trygt for brugeren at lade hende bruge sin egen computer eller enhed til testen. Meget af interaktionen med digitale løsninger er baseret på brugerens erfaring med lige netop hendes egen løsning, der er sat op så den passer til hende. Dermed kan det skabe en væsentlig barriere under testen, hvis brugeren ikke kender den anvendte hardware eller software og der kan være en risiko for at testen slet ikke lykkes. Derfor: Hvis det er muligt eller ikke er af stor betydning for testen, så lad brugeren anvende sin egen hardware og software. Og hvis der skal testes med mange testdeltagere, så hverv dem med udgangspunkt i de teknologier, der ønskes testet.

Det kan anbefales at teste med blinde brugere – det giver et andet perspektiv på din løsning, end du er vant til. De observationer, som du får ud af at teste med en blind person, kan i mange tilfælde også omsættes til designændringer, der er relevante for seende brugere.

Categories: UX

Skriv et svar