Agile Team Coaching – hvad er det for noget? Del 1

– tanker der blev sat i gang på et kursus med Lissa Adkins og Michael Spayd.

Lad det være sagt med det samme: dette blogindlæg vil være fuldstændig blottet for kode eksempler og hårde facts. Du vil derimod få en masse bløde inputs og en masse subjektive holdninger og inputs – så er du advaret.

Vi har brystet os af at være agile hos Vertica i de sidste 3-4 år. En mindre revolution der startede “fra midten af udviklingsafdelingen” og som stadig er på vej til at brede sig ud i resten af organisationen.
Med revolution følger der også forandringer i massevis og disse kan være svære at håndtere for alle – uanset titel, alder og køn.
Agile coaching er et af de midler vi kan benytte os af for at gøre disse forandringer mulige at forstå, navigere i og forandre.

Hvad er det nye?

I sin grundform er coaching som oftest at
1. Finde ud af hvad en person vil
2. Hjælpe ham/hende med at se det
3. Hjælpe ham/hende med at se hvordan de kan opnå det

Dette er ofte med The Sky Is The Limit tilgangen og kan være fint i sammenhænge der springer ud af en personlig konflikt/ønske om forandring, men kan være lidt for uhåndgribelig hvis det er i en teamsammenhæng med udgangspunkt i et ønske om at ændre ved arbejdsmæssige arbejdsgange, relationer, samarbejde mm.

Agile Team Coaching

Agile Team Coaching benytter sig af mange af de samme værktøjer – horisonten bliver bare indskrænket lidt (og dermed gjort en del nemmere at forholde sig til) med et “forudgående regelsæt” der består i, at vi holder os indenfor det agile framework og overholder de agile værdier.
Det er eks. nemmere for børn at spille en fodboldkamp, hvis holdene er enige om grundreglerne (indenfor banen, ikke tage med hænder osv.) inden kampen sættes i gang end hvis holdningen er “du bestemmer selv reglerne – og de er garanteret ikke de samme som din med- eller modspillers”.
Dette har givet betegnelsen Agile Coach – først Agile; dernæst Coach

Der bliver skelnet mellem mentoring og coaching. Til forskel fra en mentor, kommer der ingen løsninger og “rigtige” svar ud af en coach kun øjenåbnere og åbne, opklarende spørgsmål der kan få den coachede til selv at se de rigtige svar og løsninger.
Møgirriterende? Næ – egentlig ikke, for de løsninger der i givet fald ville blive serveret ville være coachens løsninger på dine problemer – og ville dermed være “en andens løsninger baseret på erfaringer fra en problemstilling der mindede lidt om din – blot med en hel masse variable, andre involverede, en anden tid, et andet sted osv. osv.”. Løsningerne ville dermed ikke nødvendigvis være de rigtige for dig.

Agile Team Coaching

Hvad er det så for noget?

Definitionen på en Agile Team Coach er noget i retning af:
Facilitator, Samarbejdsdirigent, Underviser, Konflikt navigator, Problemknuser, Mentor… – og alt hvad du ellers synes der passer ind.
Lad mig prøve at sætte lidt flere ord på.

Facilitator:
Det handler ikke kun om at lave mødeindkaldelser, opdatere backlogs og burndowncharts, men (i mindst ligeså høj grad) at sørge for, at de psykiske betingelser for at alle kan udfolde sig optimalt er tilstede.

Samarbejdsdirigent:
De bedste instrumentalister i verden kan ikke spille velklingende Mahler symfonier uden en dirigent. Det er teamsamarbejde der skal få alt til at gå op i en højere enhed, men selv de dygtigste teams har brug for en der evner at samle deres opmærksomhed og hjælper dem med at få det optimale ud af sig selv og hinanden.

Underviser:
Urimeligt mange konflikter opstår pga. manglende viden eller manglende fælles forståelse. Hvis man sørger for at “alle er på samme side” og at forventningerne på det område dermed er afstemt, har man allerede elimineret en god del af konflikterne. Som oftest foregår denne undervisning indenfor 3 hovedområder
1.    Proces: Alle skal jævnligt mindes om roller og deres ansvar. Her gælder samme principper som i børneopdragelse: forklar, lad dem fejle og hjælp med opsamlingen.
2.    Team: Sørg for at teammedlemmer kender hinandens styrker og svagheder, holdninger, værdisæt mm.
3.    Arbejdet: Vi skal alle kende Visionen hvis vi skal kunne arbejde effektivt hen mod samme mål. Det er som oftest ProductOwneren der formulerer og formidler denne, men du skal hjælpe med at sørge for at begge dele sker, så alle har samme udgangspunkt.
Konflikt navigator:
De opstår jo – lad os ikke alle spilde tiden på at “stå på broen og stikke en kurs ud for, hvordan vi skal sejle udenom dem” – det er vel smartere at lade coachen gøre det, mens andre kan få “lavet noget meningsfyldt” :o)

Problemknuser:
For mange projektledere er det normalt at 80-90% af deres tid bliver brugt på at “opfatte og løse problemerne” mens kun 10-20% af deres tid bliver brugt på at “hjælpe med at få tingene til at gå godt”
Målet for en coach er at få byttet om på de procentsatser.
Dette gøres igennem øjenåbnere (powerful questions), retrospektive, lade alle komme til orde, undervisning samt ved at fejre fejl og lære teammedlemmer at være stolte at deres fejl og det at indrømme dem – jo før en fejl bliver indrømmet og offentliggjort, jo mindre bliver skaden den forvolder.

Mentor:
Selvom udgangspunktet er, at selvhjælp er den bedste og mest blivende af slagsen, vil der være situationer hvor det vil være direkte uansvarligt ikke at lade en del af din personlige erfaring komme et teammedlem til gode. Hvornår man er coach og hvornår man er mentor kan man ikke svare på før man sidder i situationen.

– og alt hvad du ellers synes der passer ind.
Du er selv ansvarlig for at bruge alle dine kompetencer til at hjælpe andre med at hjælpe sig selv.

…fortsættelse følger.

Jesper Berg
Vertica A/S

Categories: Udvikling

Tagged as: , , ,

Skriv et svar