Lad os alle fejle…

– men sørg for at fejl betyder læring. I min optik handler Agil udvikling bl.a. om at fejle – og det ”at lade fejlene betyde noget”. Vi opererer ofte i ukendt land – i form at nye forretningsmæssige problemstillinger som ikke er blevet løst før – og arbejder ofte med løsninger af høj teknisk kompleksitet. Kunder ved ofte ikke præcist hvad det er vi skal ramme og det er derfor umuligt at ramme rigtigt hver gang. Det handler derfor om at ”fejle hurtigt”, lære af fejlen, rette til og så komme videre til næste problemstilling.

Read More →

Ansæt flere mus!

Målet for alle danske virksomheder må være at ansætte flere mus. Ikke kun i ledelsen, men på alle poster i virksomheden. Nu er ikke tale om helt tilfældige mus – faktisk tænker jeg på én helt specifik mus. For at vide mere bliver du nød til at læse videre…

Read More →