Sådan brugertester du søgemaskinen på dit website

I mange netbutikker har site-søgefunktionen stor betydning både for brugeroplevelsen og ikke mindst omsætningen. I Google Analytics kan vi aflæse, at der typisk er højere konvertering fra besøgende, der søger, end fra besøgende, der ikke gør det. Årsagen er selvfølgelig, at brugere, der anvender søgning, vil have en tendens til at være mere afklarede omkring deres behov – de mangler […]

Read More →

Test med en blind bruger: 3 gode erfaringer til næste gang

For et par uger siden fik jeg muligheden for at teste en af vores kunders online løsning med en blind testdeltager. I forbindelse med en undersøgelse af løsningens handikaptilgængelighed, stod det klart, at jeg på ingen måde selv kunne teste løsningen ved brug af skærmoplæsningssoftware, da jeg ikke kan sætte mig i den blindes sted og vide, hvad det lige nøjagtig er, der sikrer den gode brugeroplevelse. Derfor endte jeg med at finde en blind testdeltager, lad os kalde hende Majbrit.

Read More →

The Anatomy of Search Suggest

If you are developing a nice and usable search engine on your website, you have most probably thought of implementing a ‘search suggest’ feature that gives useful suggestions to the user in a drop down menu. But have you considered that the search suggestions can be all different depending on what you want to achieve with the feature? Let’s have a look at the anatomy of Search Suggest – read before you start the development or improvement of your own suggest-implementation. The usability results can differ a lot depending on what model you choose.

Read More →

Anatomien bag Search Suggest

Hvis du arbejder på at lave en god søgefunktion på dit website, har du helt sikkert tænkt på at indarbejde en “suggest-funktion”, der foreslår brugeren, hvad han kan taste ind i søgefeltet. Men har du tænkt over, at søgeforslagene i deres natur kan være vidt forskellige afhængigt af, hvad du vil opnå? Jeg ridser her anatomien for Search Suggest op […]

Read More →

På date med din testdeltager

Ud fra mine erfaringer som User Experience Design praktikant hos Vertica A/S, stadig single, har jeg efterhånden kunne drage mange paralleller mellem datinglivet og brugertests efter tænke-højt metoden. En brugertest er langt fra kun et spørgsmål om at stille de rigtige spørgsmål på det helt præcise tidspunkt. Jeg har erfaret, at de gode resultater mere er et produkt af god […]

Read More →