Sådan omsætter i jeres strategi til praksis

Det kan være udfordrende nok i sig selv at få udformet en ambitiøs, realistisk og udbytterig forretningsstrategi. Når strategien så skal eksekveres, støder mange virksomheder på grund. Her får du Verticas gode råd til, hvordan I bedst og nemmest omsætter jeres strategi til virkelighed.

Når vi hjælper virksomheder med at udforme deres digitale forretningsstrategi, lægger vi stor vægt på, at arbejdet ikke er slut, før strategien er eksekveret. I virkeligheden slutter arbejdet aldrig rigtigt, for en strategi bør revideres løbende, så den tilpasses det aktuelle marked og den faktiske kundeadfærd.

Vi anbefaler, at I arbejder cyklisk ud fra disse 5 trin:

 • Udform jeres digitale strategi/vision
 • Lav et roadmap over, hvilke specifikke tiltag I vil eksekvere
 • Eksekver initiativerne fra roadmappet i et tempo, hvor organisationen kan følge med
 • Følg op/evaluér/se på målene
 • Genbesøg/revider jeres strategi og roadmap

Læg jeres strategi
Første skridt er naturligvis at få lagt en realistisk og samtidig ambitiøs digital strategi. Strategien skal tage afsæt i jeres forretningsmæssige vision og være et pejlemærke for, hvor I vil hen digitalt som virksomhed. Det er afgørende, at I får sat det rigtige team, hvor I inddrager repræsentanter fra alle de relevante afdelinger i virksomheden og sikrer topledelsens opbakning.

Jeres nye strategi skal baseres på konkret indsigt. Derfor anbefaler vi altid, at I tager jer tid til at lytte til jeres kunder, så I er ajour med deres behov og udfordringer og dermed kan spotte jeres største potentialer.

Lav et detaljeret roadmap
Når jeres strategi er på plads, er det tid til at tegne et roadmap. Roadmappet er en plan for, hvilke tiltag I vil søsætte i prioriteret rækkefølge, og det er et stærkt redskab til at sikre eksekvering af jeres digitale strategi. I roadmappet er alle jeres planlagte indsatser beskrevet, og der er foretaget vurderinger i forhold til, hvad indsatserne vil kræve af ressourcer og økonomi. Roadmappet giver overblik over jeres indsatsområder og skitserer, hvor I skal tage fat og hvornår. Med dét som pejlemærke bliver det langt nemmere at eksekvere jeres strategi i praksis.

Roadmappet er inddelt i trin, der strækker sig over en overskuelig periode, hvor I har mulighed for at nå i mål med en række nye tiltag. Vi anbefaler, at jeres roadmap sammenlagt højst strækker sig over 3 år. Det, at I inddeler indsatserne i trin og samtidig ikke planlægger mere end tre år ud i fremtiden sikrer, at I er forandringsparate og kan agere, når markedet og kundeadfærden ændrer sig. Alternativt ville I risikere at spilde en masse tid og kræfter, hvis I får lagt for faste planer, som I alligevel er nødt til at revidere undervejs.

Eksekver initiativerne i prioriteret rækkefølge
Når I går i gang med at eksekvere initiativerne, er det vigtigt, at I får dem ordentligt afdækket og eksekveret rigtigt. Det kræver, at I har en afklaringsfase for hvert enkelt tiltag i jeres plan.

Jeres roadmap gør det nemt at eksekvere indsatserne trinvist, og vi anbefaler et miniloop, hvor I eksekverer et tiltag, har en ny afklaringsfase, eksekverer næste tiltag og så videre.

Eksempler på konkrete tiltag kunne være:

 • Etablering af en ny e-handelsløsning
 • Implementering af et PIM-system
 • Optimering af jeres integrationer
 • Udvikling af jeres marketingindsats
 • Bedre styr på segmentering af nyhedsbreve
 • Bedre permissionopsamling

Respekter organisationen undervejs
Når vi hjælper virksomheder med at lægge strategier og tegne roadmaps er vi meget opmærksomme på, at planen skal være realistisk. Vi byder store ambitioner meget velkomne, men ingen vinder noget ved, at I lægger en plan, som jeres virksomhed ikke kan eksekvere i praksis.

Derfor anbefaler vi, at I kigger nøje på, hvor presset jeres organisation er både som helhed og på afdelingsniveau. Har I reelt ressourcer, overskud og mulighed for at iværksætte initiativerne som planlagt?

En anden vigtig ting er at sikre den interne forankring. Det kan være nødvendigt at køre nogle forandringsprocesser, så I sikrer jer, at jeres medarbejdere reelt kommer til at benytte de nye digitale værktøjer, I er ved at udvikle. Et eksempel vi ofte møder, er sælgerteams der føler modstand mod en ny e-handelsløsning, fordi de frygter, onlinesalget vil true deres salg. Her er det afgørende, at I formår at få alle til at trække i samme retning, så I ikke konkurrerer om kunderne internt og derved risikerer at miste forretning. Et godt tip er at involvere mange interessenter i forankringsprocessen og at involvere dem i større grad i denne fase, så jeres ildsjæle kan være gode ambassadører for de kommende ændringer og nye tiltag.

Følg op i forhold til jeres mål
Vi ser ofte, at virksomheder falder i fælden med at betragte et tiltag som færdigt, så snart det er eksekveret. Men det er ikke nok, at I har implementeret et nyt PIM-system. Det skal også forankres og bruges i hverdagen.

Her kan I udnytte roadmappet som guideline for, hvornår I er i mål med ét tiltag og dermed klar til at gå i gang med det næste. Målene for hvert tiltag er nemlig listede i roadmappet, og dermed har I et tydeligt billede på, hvornår I kan betragte et tiltag som færdigt. Og det er først, når målene for det pågældende tiltag er nået. Det er vigtigt, at målene også tager højde for forankring og ibrugtagning af jeres nye tiltag.

Genbesøg og revider strategien og roadmappet
Når I står med et roadmap, der skal eksekveres, er det fristende at styrte ud over stepperne og få eksekveret alle tiltagene så hurtigt som muligt. Men vi anbefaler, at I ved skiftene mellem hvert trin i roadmappet stopper op og tager jer tid til at overveje, om det planlagte næste trin stadig er det rette.

Derudover bør I holde statusmøder hvert kvartal (og gerne endnu oftere) i jeres styregruppe og debattere, om I stadig synes, I er på rette spor. Langt hen ad vejen er I naturligvis nødt til at have lidt is i maven og tro på, at I har lagt en god plan. Men I bør også være klar til at afvige fra planen, hvis I har gode argumenter. Måske er der dukket et andet tiltag op, som det giver mere mening at prioritere?

Categories: E-handel

Tagged as:

Skriv et svar