Hvilken rolle spiller it i digital strategi?

It spiller en vigtig rolle, når I skal omsætte jeres digitale strategi til virkelighed. Her får du Verticas bud på, hvordan I får indarbejdet en it-arkitektur, der er drevet af den digitale strategi og understøtter virksomheden bedst muligt i at udvikle sig.  

It er fundamentet for jeres digitale strategi
Når I skal udarbejde en eksekverbar digital strategi, er det vigtigt, at I forholder jer til it-arkitekturen. It er nemlig en afgørende forudsætning for, at I kan indfri jeres fremtidige forretningsmæssige mål.

Hvis I for eksempel har ambitioner om at kunne tilbyde kunderne en omnichannel-oplevelse, så skal I nødvendigvis have en teknisk platform, der kan skalere og understøtte den ambition. Det er derfor vigtigt, at I har en klar plan for, hvordan it kan bidrage til at realisere jeres digitale strategi. Målet med jeres it-arkitektur er at skabe et solidt, men samtidig fleksibelt og skalerbart fundament, som understøtter jeres digitale strategi og sikrer, at I kan vokse som forretning.

Det er derfor også klogt at have repræsentanter fra it-afdelingen med i jeres team, når I skal udarbejde jeres digitale strategi. Da de kan rådgive om, hvad de ønskede ændringer i jeres services vil kræve i forhold til it, data og systemer.

Indarbejd it i jeres roadmap
Vi arbejder altid med roadmaps, når vi hjælper virksomheder med at skitsere deres digitale strategi. Et roadmap kan i høj grad være med til at sikre eksekveringen af jeres strategi.

Roadmappet er inddelt i trin og dækker typisk et halvt år ad gangen. Det beskriver jeres indsatsområder, og er samtidig en rettesnor for, hvordan og i hvilken rækkefølge strategien skal eksekveres. Tidsrammen på et halvt år er en overskuelig periode, og alle kan se, hvad der skal til for at nå målet, hvis I følger planen.

Når først den digitale strategi er brudt ned til mere konkrete indsatsområder i roadmappet, kan I begynde at definere, hvordan it-arkitekturen kan være med til at operationalisere indsatsområderne, så I lykkes med at realisere jeres mål.

Et eksempel kunne være, at I gerne vil give jeres sælgere mulighed for at levere en bedre kundeservice og rådgivning til kunderne. I så fald skal I tage stilling til, hvilke krav det stiller i forhold til systemer og processer, og hvad der skal til både tidsmæssigt og økonomisk.

Derfor anbefaler vi, at I får udarbejdet et billede af den fremtidige it-arkitektur og får implementeringen inddelt i faser, som matcher roadmappet. Ved at tænke it-arkitekturen ind i roadmappet på den måde sikrer I jer en sammenhængende løsning, der udvikler sig over tid, og som er i tråd med forretningens overordnede mål og digitale strategi.

Afsæt midler og ressourcer i rette tid
Også økonomisk skal I have afsat midler til eksempelvis nye systemer, integrationer eller løsninger. Vi anbefaler, at I laver en businesscase for hvert enkelt indsatsområde i roadmappet. På den måde får I konkretiseret, hvad hver enkelt indsats kræver, og det gør det langt nemmere at få godkendt investeringer i rette tid og i et tempo, der giver mening i forhold til den digitale strategi og jeres forretning. Dermed undgår I, at it-investeringerne og implementeringen sætter en stopper for eksekveringen af strategien.

Roadmappet sikrer, at jeres it-investeringer bliver brugt på tiltag, som reelt er værdiskabende for jer, og som understøtter jeres forretningsmæssige mål. Ved at arbejde med et roadmap kan I undgå at foretage investeringer, der kun dækker et kortsigtet behov, og som ikke gavner forretningen og jeres ambitioner på længere sigt.

En overvejelse kan eksempelvis være, om I har det rette CMS til at kunne eksekvere omnichannel i fase 4? Selv om behovet ikke er der i fase 1, så er det vigtigt at få implementeret et system, der kan understøtte omnichannel på sigt. Ellers kan I blive nødsaget til at udskifte systemet undervejs, og det kræver unødvendige og ærgerlige dobbeltinvesteringer af både tid og penge.

Omvendt kan overblikket i roadmappet også godtgøre, at I tager et valg nu-og-her, selvom det senere skal ændres. Så længe I er bevidste om konsekvenserne og ved, at det ikke vil sætte begrænsninger for den videre eksekvering i roadmappet.

Nedenfor har vi listet en række input i forhold til it-arkitekturen, som I kan tage med I jeres overvejelser, når I skal udarbejde den digitale strategi.

Vi foreslår, at I overvejer:

 • Hvor afhængige er vi af eksterne samarbejdspartnere, og hvordan kommunikerer vi med dem? Hvilke krav stiller det til integration?
 • Hvem er vores brugere? Hvad er deres adfærd, og hvad stiller det af krav til vores løsning?
 • Hvor opbevarer vi data om kunderne?
 • Er der funktioner, som er bedre at outsource?
 • Har vi planer om at gå internationalt? Og hvad stiller det af krav til sprogversioneringer?
 • Hvordan håndterer vi dialog på tværs af kanaler? Hvordan sikrer vi den rigtige kundeoplevelse?
 • Hvornår introducerer vi nye kanaler, der skaber nye behov til bagvedliggende systemer og integrationer?
 • Har vi den rigtige understøttelse i kundeservice?
 • Er vores sælgere tilstrækkeligt understøttede til at kunne levere god kundeservice og rådgivning?
 • Hvordan understøtter vi de interne arbejdsgange?
 • Har medarbejderne adgang til den viden, de skal bruge for at udføre deres arbejde?
 • Hvor dynamisk ændrer behovene sig til vores it-platform (f.eks. skalering, cloud-struktur)

Revider og tilpas løbende jeres plan
Roadmappet og inddelingen af it-arkitekturen i faser er ikke en facitliste, som I stramt skal følge de næste mange år. Men det er et udgangspunkt, som alle i virksomheden er blevet enige om, og hvor der er en klar linje fra den digitale strategi til konkret handling i forhold til jeres it-setup.

Når I arbejder med digital strategi, skal I ikke være for fastlåste. I skal derimod være forandringsparate og agile. Hold et vågent øje med, hvordan markedet, teknologien og konkurrenterne udvikler sig, og tilpas løbende strategien og jeres it-tiltag til de nye strømninger. Vi anbefaler, at I løbende genbesøger de enkelte trin i roadmappet i takt med, at I bevæger jer længere og længere frem.

Husk disse tre ting når I skal udarbejde en it-arkitektur

Inddrag interessenter fra både it og salg
Tænk fleksibilitet og agilitet ind i it-arkitekturen. Skab en serviceorienteret arkitektur, hvor I løbende kan skifte elementer ud som eksempelvis mailsystem, marketing automation platform m.v.
Vær skarpe på hvad I gerne vil opnå og følg  løbende op på jeres mål

 

Categories: E-handel

Tagged as:

Skriv et svar