Sådan kommer du i gang med PIM

Jeg har tidligere skrevet om produktdata og deres betydning i forhold til e-handel og e-handelsløsninger, og hvordan netop produktdata er afgørende for det, at vi kan bygge den gode e-handelsløsning – sikre kunderne finder vores produkter, give dem de nødvendige og købsunderstøttende informationer og sælge mere til dem.

Jeg kom i indlægget ganske kort ind på, hvordan man kan komme i gang med at strukturere og optimere arbejdet omkring produktdata i et PIM system og det vil jeg uddybe her.

Omnichannel – produktdata med kunderne i fokus

En af de store bevægelser inden for IT og arbejdet med de digitale kanaler lige nu er omnichannel – det at vi ønsker at sætte kunden i centrum og ramme dem med de samme budskaber, uanset hvor vi møder dem.

omnichannel

Hos Vertica ser vi at arbejdet med omnichannel hænger meget oplagt sammen med arbejdet med produktdata. Meget simpelt sagt har omnichannel tre hoveddele:

  1. Vi skal have styr på, hvor og hvordan vi møder vores kunder og indsamler data.
  2. Vi skal kunne analysere og forstå det indsamlede data og konvertere det til indsigt om vores kunder.
  3. Vi skal udnytte indsigten til at udtrykke os ensartet med et samlet personaliseret budskab til den enkelte kunde, uanset hvor vi møder ham.

Det sidste punkt tager i stor grad udgangspunkt i, at vi har styr på ikke mindst produktdata, så vi er i stand til at strukturere information og budskaber, så de matcher kunden og kan sendes ud i de forskellige kanaler. Uden dette bliver de første punkter tæt på meningsløse.

Her kan omnichannel dermed blive en del af løftestangen til arbejdet med produktdata, og det at sætte kunden i centrum og have fokus på ham og hvad han efterspørger, også i indkørslen af et PIM system.

Processen

Helt overordnet arbejder vi hos Vertica, når vi hjælper vores kunder i gang med arbejdet med produktdata, efter en proces som set af følgende figur:

proces 2

Det er en klassisk tilgang, inddelt i en række faser, der handler om at afdække krav og behov, designe en løsning, der møder kravene og behovene og implementere, ibrugtage og udrulle løsningen.

Afklaring

Indledningsvist handler det om at blive skarp på hvilke produktdata, man har og ønsker at have – samt hvordan man vil anvende det.

input til PIM

Som set af figuren er der, som udgangspunkt, tre ting, der kan komme med input til hvilke produktdata vi har brug for at arbejde med: vores kunder, vores kanaler og så de kilder vi får data fra.

Markedet og kundernes efterspørgsel

Som allerede beskrevet vil vi i en omnichannel virkelighed helt naturligt sige, at markedet og kunderne kommer i første række.

  1. Vi vil analysere de touchpoints vi har med kunderne og skitsere, hvor og hvordan vi møder dem.
  2. Vi vil danne overblik over, hvad vores interaktion med dem i det enkelte touchpoint består i: hvad kunderne søger og hvad vi giver dem.
  3. Vi vil forsøge at danne overblik over sammenhængen mellem de enkelte touchpoint – altså starter kunderne helt klassisk med at stå med et fysisk katalog, undersøge noget på en mobil og afslutte med at købe noget på vores webshop fra deres PC – eller har de andre / flere ”rejser” fra indledende berøring til køb. Den såkaldte customer journey.

Her er det vigtigt at holde fokus på, at vi i dette arbejde er fokuseret omkring produktdata – altså touchpoints, hvor produktdata spiller en rolle og kunderne undersøger eller køber produkter, eller vi den anden vej ønsker at ”skubbe” produktinformationer eller sælge.

Kanalernes krav og muligheder

Mit sidste indlæg omkring produktdata handlede meget om netop én kanal, nemlig e-handelsløsninger. Det er klart, at vi i arbejdet med vores PIM system skal tage hensyn til krav fra de forskellige kanaler, så de kan fungere optimalt.

Indsamle informationer fra de enkelte kanaler og løsninger om data, der er nødvendigt hos netop dem.

Vi så for eksempel hvordan søgningen og filtreringen i vores e-handelsløsning var baseret helt på struktureret data i attributter på produkterne.

Måske noget vi under alle omstændigheder ville etablere, men dog alligevel et eksempel på, hvordan kanalerne kommer med input til nødvendigt data i PIM. Input, der også bruges i prioriteringen af hvor vi skal starte og hvor vi skal have vores fokus, når vi har etableret PIM systemet og går videre til selve arbejdet med dataene.

Datakilder og eksisterende data 

Sidst, men bestemt ikke mindst er det selvfølgelig naturligt at tage kigge på det produktdata, man allerede har i forskellige systemer eller kan få fra leverandører.

Hvor de to første områder, kunderne og kanalerne, er de principielt rigtige og der, hvor vi for alvor kan flytte os, så er eksisterende data ofte et naturligt og meget håndgribeligt udgangspunkt for vores endelige datamodel for produktdata.

Datamodellen på plads og hvad nu

Med de input vi har samlet, er vi i stand til at definere, hvordan vores data om kataloger, kategorier og produkter bygges op. Hvordan der knyttes medier til, hvordan produkterne relateres og hvilke attributter vi har. Alt sammen udtrykt i vores datamodel.

Her fra skal vi videre til at kigge på, hvordan vi som virksomhed skal arbejde med og udnytte dataene.

Hvilke processer har vi for skabelse, berigelse, ændringer osv., og hvordan hænger det sammen med vores organisation samt hvilke systemintegrationer er nødvendige for at opnå det understøttende dataflow ind fra kilder og ud i kanaler.

Alt dette vil være input til de krav og forventninger vi vil kunne have til den platform vi vælger, som det fremtidige omdrejningspunkt for produktdata i vores virksomhed.

Hvis du vil høre mere om, hvordan I bedst kommer i gang med PIM – eller skridtet videre – så kan du smutte forbi Vertica.dk og læse mere om PIM og platformene Perfion og inRiver.

Categories: PIM

Tagged as: , ,

Skriv et svar