Sådan kommer du i gang med at definere din målgruppe

Når du kommunikerer igennem content på dit website, er det vigtigt, at du har dine læsere for øje. Dine læsere er jo netop dem, som skal fanges af dit content og handle hos din virksomhed, og det er derfor vigtigt, at din kommunikation er rettet mod dem.

Du har sikkert allerede gjort dig nogle tanker om, hvem dine kunder er – men hvordan tager du skridtet videre og får defineret din målgruppe?

Start med de traditionelle segmenteringsvariable
En måde hvorpå du kan definere din målgruppe er at anvende de traditionelle segmenteringsvariabler. Det betyder, at du grupperer dine kunder i segmenter af forbrugere med samme behov og præferencer, og du kan dermed fokusere på mindre grupper i markedet med relevans for din virksomhed. Inden du kan lave din segmentering, skal du derfor gøre dig en masse tanker om, hvilke typer af kunder, der tilhører din målgruppe.

Når du har fået defineret din målgruppe, har du langt større mulighed for at målrette dit budskab til de rigtige kunder, og dermed koncentrere dine ressourcer på de rigtige steder. Som modellen nedenfor viser indeholder de traditionelle segmenteringsvariable fire parametre. Hvilke variable du udvælger, kommer an på dit marked og dine produkter og ydelser.

målgruppesegmentering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sæt ansigt på din målgruppe
Når du har defineret din målgruppe via de traditionelle segmenteringsvariable, kan det være en god idé at udarbejde personas, som du kan bruge til at målrette din kommunikation og markedsføring. En persona er en fiktiv person, som er repræsenteret i din målgruppe, og du kan arbejde med både primære og sekundære personas.

For at definere, hvilke personas, som skal kategoriseres som dine primære personas og sekundære personas kan det være en rigtig god idé at kigge på dine data. Du kan få indsigt i dine målgrupper i både Google Analytics og Facebook. I Google Analytics kan du tilgå en oversigt over dine besøgende på dit site, baseret på blandt andet køn, alder og geografi. Ligeledes kan du på din Facebookside få et indblik i din fanbases køn, alder samt geografi. På den måde kan du holde disse data op mod din egen segmentering, og dermed danne et solidt grundlag for dine personas.

Når du udarbejder din persona handler det om at lave en så detaljeret og realistisk person som muligt, selvom vedkommende er fiktiv. I forlængelse deraf, er det også vigtigt at sætte sig ind i, hvad der motiverer din målgruppe til at vælge netop din virksomhed i forskellige relevante situationer fremfor konkurrenten.

customer-persona

Et eksempel på en persona, der tilhører en målgruppe for en virksomhed, der laver IT-løsninger, kunne være:

Gitte, 42 år
Bor i Tilst, Aarhus
Lønbogholder hos Aarhus kommune
Er udfordret af, at det er tidskrævende at indtaste alle bilag fra medarbejderne i systemet
Har et lavt kendskab til IT-systemer
(Eksemplet er forsimplet, men illustrerer konceptet med at udarbejde en persona)

Gitte er et eksempel på en persona der tilhører målgruppen for en IT-virksomhed, der leverer løsninger til blandt andet bilagshåndtering. Med personaen kan IT-virksomheden målrette deres kommunikation og markedsføring til Gitte.
Det anbefales at printe dine færdige personas ud og hænge dem op et synligt sted ved din arbejdsplads, så du faktisk husker at bruge dem når du for eksempel skriver en tekst til dit website eller skal til at lave et nyhedsbrev.

Definer touchpoints
Når du har fundet frem til din målgruppe og udarbejdet en færdig persona, som i eksemplet ovenover, er næste skridt at bruge de informationer du har fra din persona til dit content. Men inden du gør det, er det vigtigt at definere din virksomheds touchpoints, så du får et overblik over, hvor du skal rette dine ressourcer.

Et touchpoint er når en potentiel kunde eller en eksisterende kunde kommer i kontakt med din virksomhed før – imens – og efter de har foretaget et køb hos jer, og det er derfor din virksomheds mulighed for at komme i berøring med jeres kunder. Det kan for eksempel være på sociale medier, i annoncer eller på hjemmesider.
Når du skal definere din virksomheds touchpoints betyder det derfor, at du skal overveje på, hvilke touchpoints din virksomhed kan ramme din persona med jeres budskaber.

I modellen nedenfor kan du se typiske touchpoints:

Touchpoints

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis vi tager udgangspunkt i eksemplet med Gitte, vil det herefter være relevant at definere, hvilke touchpoints din virksomhed vil ramme Gitte på. For Gitte vil relevante touchpoints for eksempel være forskellige grupper på sociale medier, herunder grupperne Regnskab og bogholderi – spørgsmål og svar på LinkedIn og Bogholderne på Facebook. På Facebook vil eksempelvis HK’s virksomhedsprofil også være interessant for Gitte. Ligeledes vil relevante how-to guides om bogføring i Google’s search fange Gittes interesse. Kort sagt skal du vurdere hvilke platforme, der vil egne sig bedst til at ramme dine personas.

Vigtigt for udarbejdelsen af touchpoints er, at du er grundig og sætter dig ind i din målgruppes sted. På den måde er du nemlig sikker på at du målretter dit content til dine personas, og at de med stor sandsynlighed vil finde det relevant.

Call-to-action
Når du har fundet frem til touchpoints for dine personaer er det oplagt også at overveje, hvilken handling du ønsker dine personas skal foretage. Det er nemlig væsentligt for dit forretning, at dine læsere bliver ført dertil hvor du ønsker, så du undgår at de gør det modsatte af, hvad du ønsker. Du skal derfor opfordre til en handling og sørge for, at du sender vedkommende til en relevant landingsside.
Igen kan vi tage udgangspunkt i vores tidligere eksempel. Gitte har rigtig mange bilag, som hun skal indtaste i systemet, og hun er udfordret af, at hendes kendskab til IT er relativt lavt. Derfor vil det være oplagt at vise Gitte en kort video med en troværdig person fra software-virksomheden, som viser hvordan softwaren nemt bruges, så virksomheden får Gitte til at overveje netop deres produkt.

Her er det selvfølgelig vigtigt at huske på, at de handlinger, du ønsker dine personas skal foretage, kan være vidt forskellige. Mens Gitte har brug for en gennemgang af softwaren, har hendes chef måske i højere grad brug for at blive eksponeret for forskellige cases, hvor der fortælles om, hvordan en række større virksomheder har udnyttet softwaren.

Skriv et svar