Dons’ Eleven: 1 casino, 1 guy. Eleven insights for the future

NeonJeg var den første uge af juni i Las Vegas for at besøge konferencen “Future Insights Live”, som jeg også besøgte i 2013. Konferencen fokuserer på trends og fremtiden for alt der omhandler internettet og teknologi.

De 3 af dagene var konferencedage med oplægsholdere fordelt over forskellige spor. Jeg har her samlet 11 insights som jeg synes er relevante eller som gik igen på tværs af præsentationerne.

1. The Web = Mobile

“Mobile First” har været et begreb der har været fremme i nogle år, og i praksis nok oftere har været brugt som buzzwords frem for en egentlig beskrivelse af den reelle arbejdsgang, men brugen af mobilt internet – og antallet af brugere med en smartphone som primær internetenhed – er steget eksplosivt og fortsætter med at gøre det. Så nettet er i langt højere grad mobilt – og på flere områder mere mobilt end desktopbaseret. Fragmenteret er det i hvert fald, så der skal gøres op med vanetænkningen omkring faste desktopsites.

Det koster dig simpelthen penge, hvis dit site ikke er mobiloptimeret. Statistikkerne taler sit tydelige sprog: Frafaldet er langt større (og konverteringen dermed langt ringere) hvis du ikke optimerer dit site til mobile enheder. Hvis brugeren da overhovedet lander i din shop efter en Google-søgning, da de optimerede sites rankes højere. Pas også på med antagelser om at “vores kunder bruger alligevel ikke mobilen” og “der er da ingen der handler via mobilen” . Det er nogle dyre fordomme og unødige lærepenge.

Blimpbot-konkurrence

Blimpbot-konkurrence

2. “UX is everybody’s job”

Jeg er så enig i dette udsagn! Alle i teamet arbejder på noget der skal ses og benyttes af en bruger efterfølgende. Små forskelle og optimeringer kan have stor impact på konverteringen – og med mange virksomheder med online som største eller primære indtægtskilde, er det vigtigt at hele løsningen er brugervenlig.

Vi er alle UX’ere, og vi skal alle have fokus på brugeroplevelsen, uanset hvilket område vi arbejder med i en løsning.

3. Test dit site i…. Facebook?

Ifølge Jonathan Stark, som holdt den første keynote, genererer Facebooks browser mere trafik end Safari på iOS. Derfor giver det rigtig god mening at teste sit website i Facebooks browser. Godt nok er webviewet i native apps i familie med Mobile Safari, men alligevel er der forskelle – både i hastighed og interface. Hvad gør tilbageknappen fx? Går den tilbage til Facebook, eller navigerer tilbage i historikken? Eller hvad med den irriterende “Tilføj til hjemmeskærm”-popup, som hænger og peger på en knap der ikke findes i Facebooks interface. Brugeres adfærd og tid forbrugt på sitet når de benytter et website gennem Facebook er desuden typisk anderledes end hvis de er landet på dit site på anden vis.

4. Wearables & sensors (= Apple Watch)

Der har været snakket om Wearables og IoT (Internet of Things) i flere år efterhånden, men i år var der stort set ikke en præsentation hvor Apple Watch ikke var repræsenteret. Om Apple har ramt plet eller ej, vil tiden vise, men det fylder i hvert fald en del i branchen – som har ventet på at wearables skulle slå igennem. Det er en interessant ny platform på flere måder, blandt andet fordi design og indhold til wearables er en helt anden historie end vi er vant til. Brugsscenariet er anderledes, så derfor skal der tænkes helt nye interaktionsmetoder og forretningsmodeller.

5. Modular everything

Nova Spivack - evolution of the web

Nova Spivack gav i sin keynote sine profetier om fremtidens web, og web 4.0 som “Cognition-as-a-Service”

Alting er modulært – og et begreb der gik igen i mange præsentationer. I frontenden har det været trend i nogen tid at alting skal opbygges modulært (frontendguruen Brad Frost, som jeg oplevede på konferencen i 2013 har blandt andet været med til at skubbe til dette med sit “Atomic Design”-princip). “Modular” er i hvert fald et buzzword i branchen, og der er ikke den ting man kan gøre modulært; design, frontend, teknik – men sørme også arbejdsgange og teamarbejdet kan gøres modulært. Style guides og pattern libraries bliver til moduler, som bliver gateways til koden. Modulært design bliver til modulær CSS som skal QA’es modulært. Omkring sidstnævnte er jeg dog stor fortaler for også at QA’e helheden, og ikke kun de små blokke af løsningen.

6. Context & content

Det har i årevis været sagt at “Content is King”, og det er stadig også tilfældet. Men med det fragmenterede web og de mange forskellige måder at konsumere det på, så må det være sådan at “Context is Queen”. Eller endda “God”. Konteksten blev i hvert fald diskuteret meget. Apps (som fællesnævneren efterhånden er for webbaseret præsentation) skal være context-aware. Så responsive websites skal ikke blot være responsive, men være kontekst-opmærksomme (var der nogen der sagde Adaptive?).

Dette stiller krav til at vi i højere grad har fokus på CMS og organisering af indhold, da indholdet skal kunne præsenteres på mange forskellige enheder og i forskellig kontekst. Vi ved heller ikke længere hvordan data konsumeres. Det er i hvert fald slut med at bygge tabeller og layouts op i en Rich-Text-Editor i CMS’en. Fy skamme!

7. Design trends

iOS kalender

Er dette brugervenligt?

Googles nye designparadigme, Material Design, var noget der blev nævnt en del – og er noget som spiller fint sammen med tidens øvrige trends for det flade og enkle design – og underbyggende animationer. Jeg er altid lidt skeptisk når designtænkning bliver sat for meget i system eller underkastes dogmer, men en del af idéerne er gode, når man tænker på hvor tilfældigt at halvhjertet udført mange interfaces har været.

Kortdesign (“cards”) er stadig noget der må betegnes som en designtrend – og er da også et designpattern der er velegnet til fx mobile enheder.

Typografi er stadig “da shit” i designkredse. Hvor tendensen jo næsten er minimalistiske non-designs, er typografien i høj grad definerende for brandet og for oplevelsen. Det ses dog alt for ofte at den typografiske linje ikke føres igennem på alle platforme og i alle kontekst, hvilket gør at brandbilledet bliver forstyrret og den rene linje ødelægges. Som typografinørden Jason Pamental så klogt sagde: “Brand is what they say about you when you’re not in the room”.

Med en periode hvor det flade og simplistiske design har fyldt en del, findes der naturligvis også modbevægelser og skeptikere til det. Det flade design er jo i en helt anden boldgade end det skeumorfistiske design er (var?). Selvom jeg er fortaler for det enkle design, kan det dog blive så forsimplet at det decideret går ud over brugeroplevelsen. Hvis brugeren ikke tolker den primære actionknap som en knap, bliver det et problem. Det skeumorfistiske design var på mange område nok nemmere for nye brugere at benytte, da grundtanken med dette var at efterligne ting fra den fysiske verden. Apples egen kalender-app på iOS er et eksempel på at brugervenligheden har lidt et knæk. Dog savner jeg ikke specielt de tunge og overdesignede brugergrænseflader, men det flade design stiller store krav til at brugergrænsefladen bliver gennemtænkt og testet, og at vi i endnu højere grad læner os op ad de traditionelle designkonventioner.

8. RWD & Adaptive

Udsigt fra konferenceområdet

Udsigt fra konferenceområdet

For nogle år tilbage snakkede vi meget om Adaptive design. Den adaptive tilgang er, at designet tilpasser sig (antagelser omkring) enheder og kontekst. Altså et mere målrettet design og indholdspræsentation. Men det var desværre også der hvor vi så en masse (nedbarberede) m-dot-etellerandet websites “optimeret” til mobil. Grundtanken med at tilpasse designet til enheden og konteksten er såmænd god nok, men i og med nettet er blevet så fragmenteret, er billedet blevet lidt mere grumset. Vi kan ikke længere antage at “mobile = on the go” eller at desktop er primær forbrugsenhed til nettet. Derfra udsprang den responsive tankegang, hvor indholdet i højere grad tilpasses (størrelsen på) enheden og derfor kan præsenteres på de fleste platforme.

Dog begynder den adaptive tankegang at spøge lidt igen. Ikke dermed sagt at vi er på vej tilbage til de mobile websites, men mere at anerkendelsen nok er at responsive ikke er den bedste løsning – men er det bedste kompromis. Derfor bliver der i højere grad stillet krav til at de responsive sites har en højere grad af adaptiv tankegang. Det er ikke nok at indholdet blot flyder lidt anderledes på de mindre skærme, men der skal stadig arbejdes for at indholdet i højere grad bliver tilpasset og optimeret til konteksten. Et lidt lavpraktisk eksempel kunne være en formularside. Det er ikke nødvendigvis nok blot at ombryde formularen lidt anderledes på en mobil – her har vi ikke et fuldstørrelse tastatur til rådighed, og risikoen for frafald er noget større hvis brugeren præsenteres for en uoverskueligt formular. Her skal formularen i højere grad tænkes intelligent (fx lokalitet, kontekst), og jo længere vi kan vente med at præsentere brugeren for et tastatur, desto bedre. Lange dropdowns og kalender-popups skal eksempelvis også gentænkes i forhold til desktopløsningen.

9. Style guides and pattern libraries

Aaron Draplin

Aaron Draplin fra Draplin Design Co. gav en energifyldt, positiv og menneskevarm keynote. Og fik solgt en masse merchandise med sine designlækkerier

Disse to termer – som muligvis er to sider af samme sag – hænger lidt sammen med den modulære tankegang, og det skift der er sket i frontendudviklingen. De komplekse løsninger stiller krav til tanken om genbrug og overskuelighed, hvorfor style guides er noget vi ser vinde indpas i flere og flere løsninger. Det dækker i princippet blot over en oversigt over alle designelementer / “byggeklodser” brugt på en løsning – og afhængigt af hvor meget man sværger til Atomic Design – de enkeltelementer der er brugt i byggeklodserne.

Mange er begyndt at tage denne del i processen med helt tilbage fra projektbeskrivelsen til wireframes og design, således den tekniske implementering af designet allerede er “tænkt ind” tidligt i processen. Jeg oplever dog at det er meget op til teamet og de enkelte profiler i teamet i hvor høj grad style guides skal være bærende for projektet, ligesom det i praksis kan være svært at have med helt i den tidlige del af designet. Men det kommer meget an på løsningens og teamets sammensætning.

10. Creative off-screen

Om det er fordi vi designere er et dovent folkefærd, må være op til den enkelte at vurdere, men det gik igen at mange idéer og problemstillinger bliver løst ved tid “off-screen”. Skærmarbejde kan være trættende og drænende, og derfor er det vigtigt at huske at komme lidt væk. Om det er at gå en tur eller arbejde lidt med papir må være op til den enkelte. Det er ikke de vise sten her, men dog vigtigt at huske på at hjernen har godt af lidt frisk luft en gang i mellem. Jeg har i hvert fald en tendens til at sidde (for) meget foran skærmen.

11. “Frameworks are tools, not skills”

Madame Tussauds – selvfølgelig var han der.

Madame Tussauds – selvfølgelig var han der.

Dette citat er brænde på mit bål 🙂 Frameworks er blevet en uundgåelig del af efterhånden alle løsninger, men det er vigtigt at holde for øje at frameworks skal være en hjælp og ikke i værste fald en begrænsning eller et unødvendigt komplicerende lag. Det er vigtigt stadig at have en forståelse for hvordan browseren fungerer, hvordan den fortolker fx CSS og hvordan “outputtet” bør være. Så den generelle forståelse af browseren og det grundlæggende frontend er stadig vigtige skills at mestre. Vi skal ikke uddanne os i frameworks, vi skal uddanne os i at bruge frameworksene hensigtsmæssigt i løsningen ved at have forståelse for hvad det er frameworket gør og i hvilken grad det kan tilpasses. Jeg får fnidder af at se professionelle løsninger der lugter langt væk af out-of-the-box Bootstrap 🙂

Faren ved frameworks kan også være at de på sigt kan være svære at vedligeholde og opgradere, og løsningen over tid måske bliver inkompatibel (og fejler) med nyere browserversioner eller enheder – fordi de kan dække nogle specifikke browserproblematikker eller være et ekstra abstraktionslag som kan være svært at gennemskue præcis hvad gør – eller blot prøver at rykke grænserne i anerkendelsen af browsernes mangler eller browserproducenternes manglende forståelse af teknikernes krav. Ulempen ved at presse grænserne lidt for meget (og forsøge at lave det perfekte scenarie i stedet for at udnytte det realistiske) er at fx mobile enheder eller knap så processorstærke maskiner bliver pressede og brugeren derfor får en dårligere oplevelse. Det er så kolossalt vigtigt at have den brede forståelse samt den dybe, tekniske indsigt for at få fx komplicerede Angular-løsninger til blive til en god brugeroplevelse, og ikke blot en teknisk hjælp. Noget jeg synes vi faktisk mestrer ganske godt her i Vertica.

<hippie note>“The Internet is about connecting humans, not machines. Make the world a better place”. </hippie note>

Kolde øl

Redneck refrigerator på hotelværelset

Skriv et svar