Husk at se e-handelsløsningen i en større sammenhæng

Hos Vertica har vi, når vi arbejder med vores kunder om deres e-handelsløsninger, fire helt generelle fokusområder i arbejdet:

  • Hvordan bygger vi sammen den bedste e-handelsløsning?
  • Når den er bygget, hvordan får vi kunder i butikken?
  • Når kunderne er der, hvordan sikrer vi de lægger ordrer?
  • OG – det som dette indlæg handler om – hvordan sikrer vi at de ting, der foregår i e-handelsløsningen hænger sammen med virksomhedens processer og IT-systemer.

Når vi hos Vertica møder virksomheder første gang, er det at få e-handelsløsninger og resten af et IT landskab til at spille sammen, ofte en af de helt store bekymringer og udtalte risici ved forestående projekter.

Med den grad af professionalisme mange virksomheder, går til e-handel med, har man en god forståelse for at processerne er nød til at hænge sammen for at e-handelsløsningen giver den fulde værdi og en erkendelse af at integrationen er et udgangspunkt for at det kan ske.

Udfordringer med integration
Men ofte har man ikke værktøjerne til at få de forskellige brikker i puslespillet til at hænge sammen og mange gange har virksomheden endda skræmmende spor fra gennemførte projekter med ufuldstændige eller strandede integrationer.

Tager man for eksempel logistiskprocesserne har man senest i FDIH’s logistikanalyse fra november sidste år kunnet se at nok var behandling af returvarer den største udfordring, men dataflowet mellem IT systemer var nummer to og bekymringen der var faktisk vokset fra de tidligere år undersøgelsen har været gennemført.

Processer

Kigger man lidt dybere i udfordringerne kan man konstatere at der mellem store virksomheder er så mange, som 45% af besvarelserne, der indikerer at udfordringerne med dataflow er de største – og det er bare på processerne omkring logistik. – det vil sige de processer, der ligger i forlængelse af e-handel. Før det skal man have håndteret de klassiske processer omkring produkt- og kundedata ud til e-handelsløsningen og ordredata tilbage.

Så hvorfor har man de store bekymringer om at få tingene til at hænge sammen? Hvad er det, der står i vejen og hvor går det galt?

Manglende fokus på hele processer
Alt for ofte handler det desværre om noget så grundlæggende, som at se tingene i en større sammenhæng – eller mangel på samme. At se virksomhedens processer på tværs af systemer.

Når vi møder virksomheder, hvor integrationer mellem e-handelsløsninger og backend systemer er strandet, er det som regel fordi man netop har glemt at danne et fælles billede af de sammenhængende overordnede processer og i stedet fokuseret på data ud og ind af ”mit system”. Hvad der så er sket med data på ”den anden side” har man i bedste fald negligeret og i værste fald ignoreret.

Alt for ofte handler det desværre om noget så grundlæggende, som hvem, der designer og implementerer integrationerne. At de glemmer at se integrationerne og løsningen i den større sammenhæng, som virksomhedens processer udgør.

Sæt folk sammen
Så start der. Sæt folk sammen. Hvis ikke de findes defineret, så skitser sammen de vigtigste processer for din e-handelsløsning. Tegn dem på whiteboard. Få alle til at forstå og nikke til helheden og netop deres systems rolle.

Typiske processer her vil være de allerede nævnte:

  • Produktdata til e-handelsløsningen.
  • Kundedata til og fra e-handelsløsningen.
  • Ordrer fra e-handelsløsningen.
  • Ordrehistorik (og andet historik) til e-handelsløsningen.
  • Eventuelle processer omkring lagertal, lagertræk og lageropdateringer.

Det er der, vi starter hos Vertica.

Whiteboards

Med disse overblik i hånden kan vi efterfølgende kigge på de steder i processen, hvor data skal ud og ind af de involverede systemer – hvilket data findes, hvordan er det udtrykt og hvilket interface er der til det.

Nu med en forståelse for, hvor data skal bruges, ”på den anden side”, og hvilken rolle de enkelte systemer spiller hver i sær og sammen.