Et simpelt trick til forbedring af navigationen på dit mobile website

Jeg har ført omtalt burgermenuen som en standard i fremspiring – og i samme indlæg advarede jeg også mod at benytte den til vitale navigationselementer. Burgermenuen er nemlig langt hen ad vejen “out of sight” og dermed også “out of mind”. Få et simpelt trick her til at forbedre din navigation dramatisk.

burgermenu

Alle brugere har i dag set en “burgermenu” (det hedder den fordi man kan se de tre streger som to boller med en bøf i midten). Men langt fra alle brugere finder det naturligt at finde den primære navigation bag dette ikon.

Er du således ved at designe dit mobile website, eller arbejder du med at optimere dit mobile website hen imod fx at få flere sidevisninger eller større omsætning, så kan det være en mulighed at se på alternativer eller supplement til burgermenuen.

Der kommer større og større kritik af burgermenuen, fordi flere og flere webshopejere, webdesignere og konverteringseksperter indser, at den skjuler mulighederne for brugerne lidt for godt. Det er derfor oplagt at supplere navigationen på dit website med menupunkter, der er spredt ud på siden, så brugerne kan aflæse dem umiddelbart.

En simpel kliktest på to konstruerede variationer af en potentielt kommende forside til vores kunde TRESS viste en markant præference hos brugerne til at navigere enten via søgning eller menupunkter spredt ud på siden. I designet, hvor vi havde indsat burgermenuen på den ellers helt konventionelle placering, var der ikke så meget som én ud af de 25 brugere, der valgte denne mulighed som deres første valg, når de skulle løse testopgaven “You want to buy a bicycle for your kid on this mobile site. Where do you tap first?” (testopgave og website var til testens formål oversat til engelsk da testpanelet på fivesecondtest.com primært består af engelsksprogede brugere)

Ingen brugere havde burgermenuen som deres førstevalg i denne kliktest. Og uanset om den var en del af designet eller ej, havde brugerne en stærk præference for søgning eller den navigation, som vi har spredt ud på en stor del af siden.

Der skal selvfølgelig tages nogle forbehold for testen, som vi udførte på fivesecondtest.com. Brugerne er ikke nødvendigvis i TRESS’ målgruppe, og mobildesignet bliver f.eks. typisk vist på testbrugernes desktop-skærme. Men samtidig er det svært ikke at tillægge de i alt 50 testpersoners adfærd en vis betydning – ikke mindst fordi det bekræfter de mistanker og målbare resultater der allerede findes i forhold til burgermenuens ineffektivetet.

Tricket er altså at synliggøre navigationen på din mobilvisning af websitet – vær ikke bange for at bruge skærmplads til dette formål.

Hos TRESS.com er der masser af grafisk identitet over og under navigationsbjælkerne, som betyder, at TRESS ikke behøver at bekymre sig om at de “tager over” og giver brugerne et førstehåndsindtryk af et kedeligt site. Andre sites går pga. deres specifikke situation over i en mere grafisk navigationsform. Så selvom du vil supplere burgermenuen med en navigationsmulighed der er meget mere iøjnefaldende, behøver det altså på ingen måde at betyde, at du skal frygte, at dit site nu bliver “kedeligt” at se på.

Hos Johnlewis.com kan du se en grafisk variation af on-page-navigationen, der eksponerer de vigtige produktkategorier for brugerne:

IMG_9727

Har du suppleret din burgermenu med andre navigationsformer? Skriv gerne en kommentar til dette blog-indlæg.