Innovation for en hund – med store resultater [aprilsnar]

Denne historie blev publiceret som en aprilsnar den 1. april 2014. Vertica arbejder ikke sammen med hunden Leisa (selvom den er sød), og vi har heller ikke baseret forretningsudvikling på analyse af indsamlede ølkapsler og GPS-spor 🙂

Vertica har (lidt i det skjulte) to projekter i gang, hvor vi har taget helt nye metoder i brug for dataindsamling og -analyse. Walmart har i USA benyttet trænede hunde udstyret med kameraer til i al ubemærket at filme kunder i deres færd rundt i butikkerne – det har givet en stor mængde “mystery shopping”-materiale, som har betydet, at den gigantiske butikskæde har fået uvurderligt input til forretningsindretning og sidenhen inspiration til indretningen af deres online-butik. I Danmark er denne slags spionoptagelser (hvad enten de foretages af mennesker eller dyr) i strid med persondata-lovgivningen og ikke mindst etisk diskutable. Metoden er dog så resultatgivende, at vi ikke har kunnet afholde os fra at tilrette den til danske forhold og normer.

Walmarts metode er en variant af cultural probing, som har til formål at give anderledes inspiration, der potentielt set kan revolutionere et produkt eller en forretning. Det er også cultural probing sammen med en god portion jysk snusfornuft og iderigdom, der har bragt os frem til vores setup, som allerede har givet markante resultater.

To måneder til innovativt input
I en intensiv testperiode på to måneder har vi nu samarbejdet med to vidt forskellige kunder, hhv. Aarhus Kommune og en større dansk dagligvarehandel. Her har vi med Walmarts metode som forbillede benyttet en hund til dataindsamling. Formålene har været en anelse forskellige for de to kunder:

  • Aarhus Kommune ønsker at være innovative omkring udviklingen af bymiljøet, optimering af arbejdsgange i de forskellige magistrater samtidig med, at der skal spares penge.
  • Dagligevarehandelen ønsker at få større kundeindsigt og få input til et mere profitabelt produktsortiment.

Fælles for begge kunder er, at man er ekstremt åben overfor input – et for snævert fokus kan ødelægge den potentielt revolutionererende ide, der kan ligge gemt i de indsamlede data.

Mød datahunden Leisa – udstyret med GPS og magnethalsbånd
Hunden (som lyder navnet Leisa) er udstyret med GPS-sender og magnethalsbånd til indsamling af data.

I de første alfa-prototype-stadier var hunden udelukkende udstyret med et magnethalsbånd, som tiltrækker og fastholder de metalstumper, som hunden passerer forbi i bybilledet. Leisa er trænet til at strejfe rundt i Århus by på egen hånd og kom hver dag i testperioden hjem med nye probes, som gav input til projektgruppen. De indhentede genstande var bl.a. ølkapsler, udenlandske mønter (de danske tiltrækkes ikke af magneter), tabte nøgler og sågar smykker.

Verticas data-hund
Den benyttede “datahund”

Resultater fra alfa-testen med magnethalsbånd
I starten var det indsamlede datamateriale i form af metalgenstandene fortvivlende – vi er vant til fra brugertests og splittests at få meget entydige og letomsættelige resultater. Men hvad stiller man op med metalstumper? Via en række strukturerede workshops begyndte der sig at vise sig det ene mønster efter det andet i datamaterialet, som hurtigt tjente projektets indledende investering ind:

  • En projektdeltager fra vores dagligvarehandels-kunde begyndte at studse over, at der ikke var påskrift på ret mange af kapslerne. Man ville forvente, at der stod “Tuborg” eller “Carlsberg” på dem. En nærmere analyse viste, at de anonyme kapsler (indhentet i latinerkvarteret) næsten alle kommer fra de mange mikrobryggerier der er skudt op rundt omkring i landet. Disse data blev omsat til, at udvalgte mikrobryg blev inddraget i kundens varesortiment – med 3-cifret procentvækst og markant øget indtjening i denne produktgruppe.
  • Hos Aarhus Kommune studsede man over, at der i det hele taget var så mange metalgenstande at indsamle i Århus by. Dataene endte med at lede kommunen til via en kampagne at øge borgernes fokus på affaldssortering, så kommunale medarbejdere ikke skal bruge tid på at samle skrald op. Der er nu også en hittegods-app i udvikling, da man har vurderet, at de mere værdifulde genstande ikke afleveres til hittegods alene fordi det er for besværligt. 

Resultater fra betatesten med GPS-sender
Vi fortsatte nu med mere avanceret udstyr. Begge vores kunder var efter de indledende forsøg interesseret i mere præcise data – hvor bevæger hunden sig på hvilke tidspunkter, og hvad betyder det for de opsamlede metalgenstande?

Vi udstyrede Leisa med en GPS sender (en Garmin Astro DC50) og sendte den igen ud i Århus midtby – og vi var fortsat åbne overfor de data, vi måtte få retur. Et eksempel på dataindsamling er dette kort. Den blå linje viser, hvor Leisa har bevæget sig:

Screen Shot 2014-03-31 at 22.14.07

Igen var det indledningsvist lidt fortvivlende at få data retur – for hvad kunne vi udlede? Umiddelbart ikke rigtigt noget. Og dog – data gav ved nærmere analyse faktisk igen anledning til to markante input til vore kunders forretning:

  • Der ses en tydelig kredsen omkring krydset, hvor restauranter/cafeer ligger side om side. Et opfølgende besøg viste, at gæsterne de pågældende steder i stor stil fodrede Leisa og kælede med den. Dette datainput betød, at vores dagligvarehandel nu sælger små “godteposer” med hundekiks som hundeelskere kan have med i tasken når de er i byen. Første parti er blevet revet væk i butikkerne og tilbagemeldingen fra kunderne er, at produktet har ramt et hidtil ikke-erkendt behov. Indtjeningen er i forhold til den traditionelle hundefoder markant højere – der er tale om en eksklusiv og trendy vare som kan sælges til en langt højere kilopris end ellers
  • Der ses nogle små “loops” på Leisas rute, som vi længe spekulerede over, hvad var. Den indledende antagelse var, at GPS-senderen var defekt og udsendte dobbeltsignaler for hver 20. meter. Det var først en fredag eftermiddag, hvor vi var på vej ned for en fredagsøl med vores kunde fra Aarhus Kommune, at vi fandt ud af, hvad det skyldtes – Leisa havde kredset om samtlige lygtepæle på sin rute for at markere sit territorium! Dette datainput har vist sig at være projektets måske mest markante – Aarhus Kommune har en stor udfordring i magistraten Trafik & Veje – lygtepælene i kommunen er blevet opført over en lang årrække uden konsekvent registrering. Resultatet er, at der intet overblik er over, hvor lygtepælene faktisk står. Så når der skal fejlmeldes eller skiftes pærer, må man have en mand ud på det fysiske sted for først at identificere, om der overhovedet er en lygtepæl det pågældende sted. Vertica udvikler pt. en datafortolkningsalgoritme som kan omsætte de små “loops” til et komplet kort over alle lygtepæle i Aarhus Kommune. Man har estimeret en årlig besparelse på 7.6 mio kroner i kommunen alene pga. denne applikation.

Videre arbejde
Vi går nu ind i april måned efter to kolde vinter- og forårsudviklingsmåneder. Det er oplagt, at vi får Leisa endnu mere på gaden for at skaffe endnu flere innovative datainput til os. Vores metode har givet os så slående resultater, at vores kunder står i kø for flere input. Vi er pt. i kontakt med Ran Slirpa, der er public relations manager for Google Glass-projektet – han er yderst interesseret i at samarbejde med os om at udstyre Leisa med Google-briller, som vil kunne give yderligere datamateriale i en hidtil uset detaljeringsgrad og som vil muliggøre at Leisa “tagger” datamaterialet undervejs på ruten. Google-brillerne er dog udviklet til mennesker og til foreståelse af menneskesprog. Hvor mennesket typisk kun har to ord fra hundesproget, nemlig “vuf” og “vov”, har hunde faktisk mellem 150 og 200 måder at sige “vov” på – men det er ikke umiddelbart forståeligt for den menneskelige hjerne, hvor forskellene ligger. Her vil en yderligere udvikling af talegenkendelsen i Google Glass formentlig kunne tage datainputtene fra Leisa til nye højder.

dog-google-glass

Vi er spændt på de kommende resultater, og vi vil vende tilbage med flere blogindlæg i her i april om den spændende metode. I Vertica må vi sande, at hunden ikke blot er menneskets – men nu også forretningens – bedste ven.

Categories: Forretning

Tagged as:

Skriv et svar