Daily standup – det tar kun 15 minutter…

– og I dette tilfælde ser vi helst ikke at du bliver lidt længere. For mange kan scrums 15 minutters daglige koordinering synes som meget men der er faktisk en mening bag galskaben.

Tre magiske spørgsmål
Det daglige møde i scrum – daily standup – er der hvor projektteamet mødes og gennemgår tre centrale ting. Typisk vil man besvare følgende spørgsmål:

  • Hvad lavede jeg i går?
  • Hvad skal jeg lave i dag?
  • Er der noget der forhindrer mig i at komme videre?

Disse tre spørgsmål er vigtige for at teamet holder fokus på det igangværende sprint og for at udnytte de tilgængelige ressourcer bedst muligt. Ved hver dag at stille sig selv og hinanden de tre spørgsmål sikrer man at teamet hele tiden har en føling med sprintets opgaver og en mulighed for at hjælpe hinanden videre. Man undgår altså at nogle triller tommelfingre, drøner ud af et sidespor eller sidder uhjælpeligt fast i en opgave.

070402-scrumtoonKilde: Implementing Scrum

Spild af tid?
Men hvorfor spilde dyrebar tid på et dagligt møde? Fordi det max tager 15 minutter og gevinsterne ved mødet nemt overstiger den tid det potentielt vil koste at køre af sporet. Møderne kan nemlig betyde meget tid sparet idet det sikrer at alle holder fokus på sprintets opgaver og mål.

Det handler om commitment
Daily standup bør dog ikke ses som et forum hvor teamet stilles til regnskab for hvad de har lavet eller ikke har lavet men bør i højere grad ses som et virkemiddel til at holde teamet sammen og sikre at man er committede på det samme mål. Netop teamets commitment er vigtigt og derfor bør det altid kun være projektteamets medlemmer der deltager aktivt på mødet. Følgende vittighed illustrerer pointen glimrende.

Chicken: “Let’s start a restaurant.”
Pig: “Good idea, but what should we call it?”
Chicken: “How about ‘Ham and Eggs'”
Pig: “No thanks. I’d be committed, you’d only be involved.”

Så lad os kort ridse pointerne op:

  • Daily standup hjælper projektteamet til at forblive committede på sprintets mål og sikrer at projektet ikke forsinkes unødigt.
  • Daily standup bør kun tage 15 minutter og de aktive deltagere bør begrænses til projektteamets medlemmer.
  • Spørgsmål der ikke relaterer sig til de tre spørgsmål bør tages efter mødet.
  • Alle projektteamets medlemmer deltager på mødet og mødet afholdes hver dag.

Categories: Projektledelse

Tagged as:

Skriv et svar