ProductOwner skole – Hvad forventes af en ProductOwner?

ProductOwneren er måske den vigtigste person for løsningens succes. Umiddelbart vil man tro, at Scrummasteren er vigtigst, men her er jeg ikke enig. Scrummasterens fokus er at sikre den bedst mulige proces i udviklingsforløbet ved at fascilitere Scrumteamet og ProductOwneren. ProductOwneren har ansvaret for at levere forretningsmæssig viden og prioritere opgaver, og derfor mener jeg at løsningens succes afhænger af denne person.

Men hvad kræver det så, når man er ProductOwner? Umiddelbart 3 ting:

  • Tid
  • Adgang til forretningsmæssig viden
  • Autoritet

Inden vi dykker ned i disse 3 elementer, så vil jeg kort forsøge at beskrive de 2 syn, der er på ProductOwneren, fra hhv scrumteam og forretningen.

ProductOwneren er mellemmanden i projektet

Kilde: Bent Myllerup

ProductOwner har en central rolle i projektet

På ovenstående model (kilde: Powerpoint fra Bent Myllerup, Scrumcoach) ses de forskellige roller i projektet. Længst til venstre ses Scrumteam, Scrummasteren og ProductOwner – de tre udgør projektteamet. Bag ProductOwneren ses både product team og stakeholders. Forventningen fra Scrumteam og Scrummaster til ProductOwneren er, at han kan tilføje forretningsmæssig viden til processen ved at repræsentere både product team og evt også stakeholders. Ligeledes kigger forretningen på ProductOwneren og forventer at få viden om projektets fremdrift, løsningens funktioner og kvalitet, tekniske aspekter mm.

Det er ikke altid nemt at være ProductOwner 🙂

Tid

Hvis det ikke allerede er gået op for dig, så er det vigtigt at ProductOwneren har tid til at være ProductOwner, og dette bør prioriteres ind i forhold til andre opgaver. I værste tilfælde kan ProductOwnerens manglende tid medføre at scrumteamet går i stå eller laver noget, der er forkert.

En tommelfingerregel er, at product owneren skal bruge ca 50% af sin tid på projektet. Det reelle tidsforbrug afhænger af projektets størrelse, produktets kompleksitet, teamets størrelse og selvfølgelig hvor meget tid du som ProductOwner kan putte i projektet – vi vil nemlig gerne hjælpe og aflaste dig.

Adgang til forretningsmæssig viden

Som ProductOwner er du teamets adgang til den forretningsmæssige viden projektet afhænger af. Du behøver ikke at kunne svare på alle spørgsmål selv, men ved at kunne henvise til de rigtige personer eller selv skaffe den fornødne viden, så løser du opgaven. Faktisk er det en stor styrke, hvis du som ProductOwner formår at inddrage andre i projektet – det skaber ejerskab i din organisation og sikrer at løsningen tilgodeser flere brugergruppers behov.

Autoritet

Som i alle andre projekter skal der træffes beslutninger, der har indflydelse på økonomi, deadline og kvalitet. Det er din opgave som ProductOwner at være med i disse beslutningsprocesser, og i sidste ende træffe beslutningen. Derfor er det rigtig vigtigt at du har clearet med dig bagland, hvilke rammer du kan styre projektet indenfor. Det kunne f.eks. være rammer omkring økonomi, løsningens omfang og kvalitet, tidspunkt for færdiggørelse, grafisk udtryk osv.

Med rygsækken fyldt med tid, viden og autoritet er du nu klar til at tage hul på opgaven som ProductOwner. Inden udviklingen påbegyndes er det dog vigtigt at definere en produkt vision – som du og teamet kan have for øje i projektperioden.

Produkt visionen tager vi i næste lektion.

2 Comments »

Skriv et svar