13. december: Cloud og Integration

I IT er vi for evigt dømt til at løbe efter seneste bølge
af buzzwords og ”oppe i tiden  begreber”, der på en eller anden måde får os alle sammen, og af og til også de forretninger vi understøtter, til at summe.

Når man sidder midt i det hele kan det ende med at virke en anelse abstrakt, som noget, der kun har relevans for andre (forretningen, udlandet, større virksomheder osv.), som noget ledelsen eller nogen sælgere har skabt eller, som noget vi har hørt før og vi ender med en masse spørgsmål om hvad det egentlig går ud på, hvorfor det påvirker mig, hvorfor mit firma skal kigge på det og i sidste ende, hvordan man egentlig gør?

Alt sammen med udgangspunkt i, netop der, hvor man gør sig inden for branchen – i mit tilfælde system og B2B integration.

For at forstå lidt om hvordan Cloud påvirker de ting, hjælper det i første omgang at kigge på, hvad Cloud egentlig handler om.

Cloud?

Som begreb dækker Cloud i sig selv over en række underlæggende begreber, hvor de tre største er: Infrastructure as a Service (IaaS) – også kaldet Hardware as a Service (Haas), Platform as a Service (PaaS) og Software as a Service (SaaS) – og det at forstå de enkelte begreber kan hjælpe os til bedre at forstå Cloud.

Begreberne, er i det ovenstående listet således at de i stigende grad flytter os fra det lokale og ud i skyen (”det lokale” her i betydningen: direkte på vores desktop eller på servere i vores virksomhed eller hos driftspartner).

Hardware as a Service (HaaS)

Som navnet indikerer, flytter vi under begrebet HaaS, vores hardware (servere) fra vores egen virksomhed og ud i skyen. På serverne i skyen kan vi / skal vi efterfølgende installere et operativsystem, eventuelle serverprodukter, middleware og vores løsninger eller indkøbte systemer.

De fleste vil her anfægte at der intet nyt er i denne tanke – at vi i mange år har fået vores servere hostet ”ude i byen”.

Korrekt, og derfor kan vi godt referere til alt drift af servere, som en eller anden udgave af HaaS.

I de tidlige udgaver købte eller lejede vi, som udgangspunkt vores helt egne fysiske servere, der senere blev baser for virtualiserede servere, fordi det gav os mulighed for at udnytte hardwaren bedre og gav nogen fordele omkring driftsikkerhed. Men i begge setups er der en naturlig begrænsning i forhold til de fysiske servere og typisk en vis (stor?) leadtid på indkørsel af nye servere eller tilretning af eksisterende – hvis det overhovedet er muligt.

Desuden betalte vi altid for alle de servere vi havde stående, sat op som de nu var med hensyn til hukommelse, processeringskraft og plads og det sammen med leadtiden resulterede ofte i miljøer, der enten kostede for meget eller ikke kunne performe tilfredsstillende i forhold til behov (afhængigt af om vi stilede vores miljøer efter peak performance eller det modsatte).

Det de udbydere af HaaS, der er kommet sammen med Cloud bølgen, giver os, er en mulighed for at skalere dynamisk, koblet med en langt mere fleksibel licensmodel, hvor vi betaler for reelt forbrug.

Det vil sige at vi direkte i et administrationsmodul kan skalere op eller ned for antallet af servere samt vælge, hvor kraftige vores servere skal være og umiddelbart efter får adgang til de ekstra servere og kan trække på den ekstra kraft – og vi bliver faktureret for hvor lang tid vi har de enkelte servere kørende.

Men lige så tiltalende og lækkert det ovenstående virker, lige så stort og åbenlyst et problem efterlader det os med – hvis ikke de løsninger, der kører på hardwaren kan skalere med, opnår vi næsten ingen ting.

Vi skal stadig efterfølgende installere operativsystem, serverprodukter, middleware og til sidst, selve vores løsninger før vores brugere får udbytte af opskaleringen.

Platform as a Service (PaaS)

Alternativt går vi skridtet videre fra HaaS til næste begreb i Cloud, Platform as a Service (PaaS) og nøjes ikke med at få en hardwaremæssig base for vores løsninger, men en fuldstændig platform inklusiv operativsystem og en ofte bred vifte af features vi kan trække på, som komponenter i vores løsning.

Features, der kan give os ting, som håndtering af sikkerhed og brugere, storage og caching af data og håndtering og udstilling af services – alt sammen implementeret, så det kan håndtere den dynamiske skalering og gøre det lettere for os at implementere vores løsninger så de også gør det.

Software as a Service (SaaS)

Hvilket bringer os til sidste begreb i Cloud, Software as a Service (SaaS), hvor vi i stedet for at etablere vores egne løsninger køber hele standardsystemer, installeret i skyen.
Det kan være desktop programmer, som Office eller e-mail eller større systemer, som CRM eller sågar ERP.

SaaS er om noget, en del af Cloud, vi har set før – helt tilbage i sidste årtusind. Dengang strandede det på en kombination af manglende båndbredde, som noget rent praktisk, og en generel umodenhed i forhold til internettet og det at lægge IT systemer ud af huset, som et alternativ til at etablere det hele i ét stort lokalt system – one system to rule them all.

I en verden, hvor vi i dag ser TV over vores internetforbindelser er det første oplagt ikke længere et issue og med hensyn til modenheden ser vi allerede i dag virksomheder etablere langt mere distribuerede system- og løsningslandskaber (også på tværs af lokationer), hvor specialiserede systemer får lov til at løse netop de behov hos brugerne de er sat i verden for at løse.

Cloud og Services

Når de systemer, vores PaaS og egne løsninger samtidig opbygges i komponenter og udstiller data og features gennem veldefinerede serviceinterfaces er vi fremme ved et af de store karakteristika ved skyen – den er servicedreven.

Her kan vi igen fremføre at vi har hørt det hele før, for alt det er jo en stor del af tankerne fra en af de bølger, der stadig ikke er fladet helt ud – Service Orienteret Arkitektur (SOA).

Hvor meget du var en del af netop den bølge og har adopteret, ikke nødvendigvis hele SOA tankegangen, men i det mindste dele af den, kan påvirke hvor let det er for dig at tage hul på skridtet ud i skyen.

Har du allerede i dag distribuerede løsninger og systemer med definerede serviceinterfaces er det alt andet lige lettere at plugge en af løsningerne ud og flytte den til skyen – eller gøre det samme med dine standardsystemer.

Cloud og Integration

Og så er vi fremme ved, hvorfor integration spiller en stor og meget vigtig rolle, når vi taler om skyen.

De karakteristika ved skyen vi lige har set: at den alt andet lige er distribueret, ikke bare mellem forskellige løsninger og standardsystemer i skyen, men også imellem vores lokale installationer og skyen og at den er servicedreven, giver jo et oplagt behov for at integrere mellem disse løsninger, systemer og services.

Altså en art ny integrationsøvelse, ’Cloud integration’ med alle de udfordringer det fører med sig omkring brugersikkerhed, datasikkerhed og realtidsintegration.

Vi er nød til at etablere integration, der kan håndtere:

  • at vores løsninger skalerer dynamisk og vores systemlandskab udvikler sig lige så dynamisk.
  • at vores brugere skifter mellem forskellige løsninger og systemer (i skyen og lokalt) og har behov for data fra helt andre løsninger og systemer – realtime.
  • at alt kan (og skal?) udstilles, som services, der potentielt er til rådighed for ikke bare for vores virksomhed, men hele verden, afhængigt af adgang.

Vi har altid i integration skulle sikre sammenspillet i en matrix mellem forretning, brugere, systemer, data og services på kryds og tværs og groft sagt skulle sikre det optimale udbytte.

Set isoleret fra en integrationsmæssig synsvinkel har Cloud gjort denne matrix potentielt endnu mere kompleks og vi går, som integrationsfolk en udfordrende og spændende fremtid i møde!

Integration as a Service (IaaS)

Som en sidste krølle på halen kan nævnes at Cloud og integration ydermere hænger sammen gennem endnu et begreb i integration, nemlig Integration as a Service (IaaS), hvor vi, som navnet antyder udstiller netop det at integrere, som en service i skyen … mere om det en anden gang.

Troels Riisbrich Underlien
Vertica A/S

Skriv et svar